Loading...

Sorg- og krisebehandling

Når børn eller voksne bliver udsat for alvorlige hændelser i deres liv så som dødsfald, skilsmisse m.v., påhviler det familiens medlemmer og de nærmeste at udvise omsorg for hele situationen.

I en fortravlet verden opleves det ofte, at der ikke er tid nok til denne livsvigtige støtte.

Gennem individuelle samtaler kan vi være med til at skabe forudsætningerne for en afklaring af dine og eventuelle børns behov i situationen.
Vi taler om, hvad du selv kan gøre, og hvordan du bedst kan kommunikere dine behov til dem, der er omkring dig, hvis du ønsker det.  

Derigennem bliver det muligt efterfølgende at kunne håndtere fremtiden på en sådan måde, at sorgen opleves mindre smertefuld.