Loading...

Udvikling af anerkendende kommunikation

Anerkendelse og refleksion i arbejdet med børn og unge skaber endnu bedre metoder i pædagogik og undervisning.

Vi arbejder dynamisk med teams på skoler og i daginstitutioner, der er interesseret i at udvikle teamsamarbejdets fokuseren på den anerkendende kommunikation, pædagogik og den refleksive metode .

Med udgangspunkt i teamets egne konkrete udfordringer anvender vi anerkendende refleksion, systemisk supervision og coaching.

Der vil være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og refleksion.

Vi bidrager med teoretisk viden og praktiske erfaringer fra arbejde med børn med særlige behov -AKT, ADHD, .......

Vore metoder sikrer forankring - det betyder at deltagerne efterfølgende har værktøjer til anvendelse i det daglige arbejde.

I skoleåret 2006 / 07 har vi samarbejdet med hele personalegruppen på Hvide Skole med opgaven: "Udvikling af anerkendende kommunikation". Se referencer.

I skoleåret 2007/ 08 har vi samarbejdet skoler i både Jylland og på Sjælland om "fokus på udvikling af anerkendende kommunikation".

Udvikling af "Det gode teamsamarbejde - hvad gør vi, når det går skævt i et team?" Se referencer.

Er du / I interesseret så kontakt os for en nærmere drøftelse.